Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
   
 

Gwasanaethau Talu

Croeso i wefan taliadau ar-lein Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Yma gallwch dalu Treth y Cyngor, Ardrethi Busnes, Anfoneb y Cyngor a Dirwyon a Thrwyddedau Parcio yn defnyddio cerdyn debyd neu gredyd dilys. Neu gallwch wneud mandad Debyd Uniongyrchol. Am ragor o wybodaeth Cliciwch yma : (Noder y bydd angen i chi ganiatŠu naidlenni ar eich porwr i weld yr wybodaeth hon).

I wneud taliad dewiswch y botwm Ychwanegu Eitem, a nodwch y manylion y gofynnir amdanynt. Gallwch dalu am fwy nag un gwasanaeth cyngor yn defnyddio'r wefan hon trwy ychwanegu mwy o eitemau at eich rhestr. Os hoffech ddileu eitem ar y rhestr ticiwch y blwch dileu ac yna clicio ar y botwm Dileu. Pan fyddwch wedi gwneud eich holl daliadau pwyswch y botwm Nesaf


Manylion Archeb Gyfredol

 EitemCyfeirnodauCyfanswmDileu 
 Nid oes unrhyw eitemau wedi eu nodi ar gyfer taliad. 
 
 
   
 

Mastercard Visa Credit Card Maestro Visa Debit Card Electron 

Noder nad ydym yn derbyn cardiau American Express, Diners Club a JCB.

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - 2021